Naši partneri

 

 

 
S.A. s.r.o. Bratislava
 
 

 

 

Profil firmy

Hlavnou činnosťou firmy je realizácia ekonomických informačných systémov a pokladničných systémov s pôsobnosťou v Košickom a Prešovskom kraji, hlavne v regióne Spiša a Tatier. Dodávame ekonomické informačné systémy IFOsoft (účtovníctvo, mzdy, obchod, sklady) a pokladničné systémy vybavené fiskálnymi tlačiarňami EASYPOS 2010. Od vzniku firmy v roku 1997 sme získali dôveru vyše sto firiem podnikajúcich v rôznych oblastiach. Informačné systémy realizujeme komplexne, počínajúc analýzou a návrhom systému cez dodávku výpočtovej techniky a programového vybavenia po zaškolenie personálu, dohľad pri nábehu systému a servis. Firma KLUBERT je registrovanou servisnou organizáciou zapísanou v Elektronickom registri servisných organizácií DR SR

Ďalšou oblasťou v ktorej firma KLUBERT pôsobí je tvorba web stránok a e-shopov. Pri tvorbe webových stránok kladieme doraz na moderný design, prehľadnú a jednoduchú navigáciu a optimalizáciu. Okrem tvorby web stránok poskytujeme taktiež webhostingové služby. Hostingový program prispôsobíme presne podľa potrieb Vašej web prezentácie.

Firma KLUBERT poskytuje aj ďalšie služby ako napríklad realizácia lokálnych počítačových sietí, dodávka a inštalácia ostatného softvérového vybavenia (operačné systémy, kancelárske balíky, antivírové programy atď.) dodávka a servis počítačových pokladníc vybavených fiškálnym modulom EASYPOS, dodávka a servis výpočtovej techniky, upgrade zastaraného počítačového vybavenia. Poskytujeme taktiež služby ekonomického a účtovného poradenstva.

Stratégiou firmy je dodávať kompletné riešenia, ktorými chceme uspokojovať potreby a požiadavky zákazníka na vysokej úrovni a pôsobiť tak ako systémový integrátor.