- ekonomický softvér

 

Dodávame ekonomický softvér pre

 

  • podnikateľov
  • spoločenstvá vlastníkov bytov ( SVB), BD, BP
  • príspevkové a rozpočtové organizácie
  • občianske združenia
  • nadácie
  • cirkvi a náboženské spoločnosti.

 

Poskytujeme široké spektrum služieb ako napríklad

 

  • Servisný zásah u používateľa
  • Hotline
  • Školenie k programu
  • Služby účtovného poradcu

 

Realizujeme pokladničné systémy

 

Realizujeme pokladničné systémy obsluhované pokladničným softvérom IFOsoft vybavené certifikovanými fiškálnymi tlačiarňami EASY-POS.2010. Sme servisnou organizáciou zapísanou v registri servisných organizácií DRSR. K fiškálnym tlačiarňam EASY-POS.2010 poskytujeme plný servis.