Ponuka služieb

 

Servisný zásah u používateľa - reinštalácia programu, nastavenie konfigurácie tlačiarní, nastavenie práce v sieti, preventívna prehliadka počítača a ďalšie služby vyžadujúce zásah do počítača.

 

Hotline - poradenské služby cez telefón pracovných dňoch v čase od 8:00 hod do 12:00, riešenie konkrétnych otázok k ovládaniu programu,


Skôr ako nás kontaktujete, pripravte si nasledujúce údaje:

  • Meno užívateľa / firma/
  • Podrobný popis Vášho problému ( presné hlásenie programu ), v ktorej agende ( prijaté faktúry, mzdy, majetok, sklad...) a v ktorom kroku sa objavili nejasnosti a problémy.
  • Operačný systém a verzia ( Windows 98, XP...)
  • Pracuje program v sieti?
  • Typ tlačiarne, na ktorej sa tlačia výstupy ( pri problémoch s tlačou).

 

Školenie k programu - u používateľa, konzultácie a ďalšie služby, ktoré nevyžadujú reinštaláciu alebo zásah do programu.

 

Služby účtovného poradcu - pri nábehu systému do prevádzky, návrh obehu účtovných dokladov, pomoc pri spracovaní účtovných uzávierok.

Ďalšie informácie o programoch a službách Vám poskytneme telefonicky, e-mailom alebo osobne na nižšie uvedenej adrese. Bezplatné predvedenie programu prosíme, dohodnúť vopred telefonicky.

 

Programátorský zásah - obnova údajov po poruche disku alebo poškodení vírusom, konverzie údajov z iných programov a ďalšie služby vyžadujúce odborný zásah programátora.