Aktuality

Nové hrozby z internetu, ponuka služby ZÁLOHOVANIA DÔLEŽITÝCH DÁT.

Na Slovensku sa v poslednej dobe extrémne zvýšil počet škodlivých e-mailov obsahujúcich prílohu, ktorá do infikovaného zariadenia inštaluje Ransomware. Ide o druh škodlivého kódu, ktorý zašifruje obsah počítaca a za jeho odšifrovanie požaduje výkupné. Slovensko je jednou z najviac zasiahnutých krajín. Škodlivý kód sa šíri cez e-mailové správy, ktoré obsahujú zazipovanú prílohu (.zip). E-mail tvrdí, že sa jedná napríklad o faktúru alebo oznámenie o dostavení sa na súd. Týmto trikom sa obet snaží naviest k tomu, aby obsah správy otvorila. Obsah počítača začne následne tento škodlivý kód šifrovať a používatelovi zobrazí oznam, že za odšifrovanie musí zaplatit. Tieto rodina Ransomwaru sú nebezpecné tým, že používajú kvalitné šifrovanie podobné alebo totožné s tým, ktoré používajú napríklad financné inštitúcie pri zabezpecení online platieb. Kontaktovalo ma Viac zákaznikov ktorí boli postihnuti touto internetovou hrozbou. Bohužial zašifrovaný obsah počítača už nieje možné (bez zálohy) nijako ziskať späť. Jedinou reálnou ochranou voči podobným internetovým hrozbam je pravidelné zálohovanie dôležitého obsahu Vášho počítača/servera. Aj v prípade úspešnej infekcie sa týmto spôsobom budete môct dostat k svojim dátam. Externý disk alebo iné úložisko však nemôžu byt neustále pripojené k zariadeniu, inak bude jeho obsah tiež zašifrovaný. PONÚKAM VÁM SLUŽBU PRAVIDELNÉHO ZÁLOHOVANIA DôLEŽITÝCH DÁT NA MOJE DÁTOVÉ ULOŽISKO. Tým že sa dátové uložisko nebude nachádzať vo Vašej firme, eliminujú sa tým ďalšie riziká straty dát (vykradnutie firmy, požiar a podobne). V prídade záujmu ma kontaktujte mailom alebo telefonicky a dohodneme ďalšie podrobnosti.

Zavedenie systému zmlúv, 50 % ZLAVA z ceny služieb
V rámci snahy o neustále skvalitňovanie a dostupnosť služieb predkladám Vám novú, zvýhodnenú formu našej spolupráce. Zavádzam systém rámcových zmlúv, pri ktorých môžete získať až 50 % ZĽAVU z ceny poskytovaných služieb. Podmienkou je podpísanie rámcovej zmluvy o poskytovani IT služieb. V prílohe mailu Vám zasielam cenník, kde sú uvedené jednotlívé tarify. Pokiaľ Vas ponuka zaujala kontaktujte ma a následne Vám zašlem návrh rámcovej zmluvy o poskytovaní IT služieb. Pre zákazníkov ktorý zmluvu nepodpíšu sa situácia v podstate nemeni, sú v platnosti stare hodinové tarify tak ako boli účtované doteraz. Jedinou výnimkov je poplatok za výjazd technika. Tam je drobná zmena v systéme tarifikácie a zavedenie poplatku za výjazd aj v rámci mesta, ktorý sa doteraz neúčtoval. Dúfam že Vás moja ponuka zaujme a teším sa na ďalšiu spoluprácu.

 

>>návrh rámcovej zmluvy