Firma KLUBERT vznikla v roku 1997. Hlavnou činnosťou a nosným produktom firmy je realizácia ekonomických informačných systémov a pokladničných systémov s pôsobnosťou v Košickom a Prešovskom kraji, hlavne v regióne Spiša a Tatier. V danej oblasti poskytujem komplexné služby, počínajúc prezentáciou systému, nasadením systému do reálnej prevádzky, zaškolením obsluhy až po technickú podporu a servis. Firma KLUBERT je registrovanou servisnou organizáciou zapísanou v Elektronickom registri servisných organizácií DR SR.

Ďalšou oblasťou v ktorej firma pôsobí je tvorba web stránok a e-shopov. Web stránky realizujem komplexne od návrhu cez samotnú realizáciu až po údržbu a servis. Okrem tvorby web stránok poskytujem taktiež webhostingové služby.

Poskytujem aj ďalšie služby ako realizácia lokálnych počítačových sietí, dodávka a inštalácia softvérového vybavenia (operačné systémy, kancelárske balíky atď.), dodávka a servis fiškálnych tlačiarní EASYPOS, dodávka a servis výpočtovej techniky, upgrade zastaraného počítačového vybavenia...

čítaj viac
 
 
 


Fiskálne tlačiarne a softvér

Dodávame ekonomický softvér IFOsoft (účtovníctvo, mzdy, obchod) a pokladničné systémy vybavené fiškálnymi tlačiarňami EASYPOS.2010

čítaj viac
 


Web stránky

Realizácia a servis web stránok a e-shopov, webhostingové služby, registrácia domén.

čítaj viac
 


Výpočtová technika

Dodávka a servis výpočtovej techniky, inštalácia softvéru, realizácia sietí.

čítaj viac
 

 

Nové hrozby z internetu, ponuka služby ZÁLOHOVANIA DÔLEŽITÝCH DÁT.
Na Slovensku sa v poslednej dobe extrémne zvýšil počet škodlivých e-mailov obsahujúcich prílohu, ktorá do infikovaného zariadenia inštaluje Ransomware. Ide o druh škodlivého kódu, ktorý zašifruje obsah počítača a za jeho odšifrovanie požaduje výkupné. Slovensko je jednou z najviac zasiahnutých krajín. Jedinou reálnou ochranou voči podobným internetovým hrozbám je pravidelné zálohovanie dôležitého obsahu Vášho počítača. čítaj viac

 

Zavedenie systému zmlúv, 50 % ZLAVA z ceny služieb.
V snahe o skvalitňovanie služieb zavádzam systém rámcových zmlúv, pri ktorých môžete získať až 50 % ZĽAVU z ceny poskytovaných služieb. Podmienkou je podpísanie rámcovej zmluvy o poskytovaní IT služieb. čítaj viac

 

Dokumenty na stiahnutie

Mzdy 2024 Obce Mzdy zip Obce regist
Zálohovanie dát informácia Zálohovanie dát zmluva Servis IT rámcová zmluva Cenník služieb Cenník softvéru